AKTUALNOŚCI 2012/2013 O SZKOLEDLA UCZNIÓWDLA RODZICÓWGALERIAOGŁOSZENIAE-DZIENNIKPLATFORMA EDUKACYJNA FRONTERLINKI
Szkoła Podstawowa w Snowidzy
Snowidza 91a, 59-407 Mściwojów tel./fax (76) 8718398
NAUCZYCIELE i PRACOWNICY
UCZNIOWIE
RADA RODZICÓW
DOKUMENTY SZKOŁY
HISTORIA SZKOŁY
ABSOLWENCI
O SZKOLE

SZKOŁA PODSTAWOWA W SNOWIDZY
Snowidza 91a
59-407 Mściwojów
tel./fax. (76)8718398
spsnowidza@msciwojow.pl


Dyrektor szkoły mgr
Wiesław Szymczyk

Sekretariat szkoły czynny codziennie w godzinach: 8.00-12.00  

Kilka ważnych informacji
:
 • Organ prowadzący szkołę: Gmina Mściwojów,

 • Organ nadzorujący: Dolnośląski Kurator Oświaty;

 • Liczba uczniów w szkole: 92 (w klasach 0-VI);

 • Liczba uczniów w klasie: maksymalnie 19;

 • Liczba klas: 6 oraz 1 oddziały zerowe;

 • Godziny zajęć. Dla wszystkich uczniów w systemie jednozmianowym:
  od godz. 810 do godz. 1335 - zajęcia programowe,
  do godz. 1430 - zajęcia pozalekcyjne;

 • Język obcy: angielski (od klasy zerowej),

 • Zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe (matematyczne, języka polskiego, przyrodnicze, języka angielskiego)

 

 


 
AKTUALNOŚCI 2012/2013 O SZKOLEDLA UCZNIÓWDLA RODZICÓWGALERIAOGŁOSZENIAE-DZIENNIKPLATFORMA EDUKACYJNA FRONTERLINKI